closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

Chaloup de Jande Willem die voor dit Gouver„

„nemont gedestineert is, gedagteekend 20: Fe„

„bruarij en 18:e Maart pass:o

annex

1 als onnodig,

gexquseitt: wee Verklaringen wegens de van dat kieltje op de

reise herwaards Verlore Anker in Col

Berigt Van den 13:e Februarij /: l: betogende dat de Chialoup Batavias

Welvaren van een neeuwe Dubbelhuijs mhoet voor„

„zien worden;

Request van den Capituin van het schip t Ruijten Leven, Waar bij den zelven,

gagie voor zijn schepelingen verzoekt

Berigt van geneelde zee Officier aan toeninde eenige geringe gebreken aan zijn

onderhebbende Rodem, van den 17:' februarij de zes Jaars.

Berigt van de Commisses ter onderzoek na de verloore reise van de Per„

Maatst Patjalling de Canneel Boom, en de huijhouding

op dat vaartuijg, dato 7: April J: C:

Verzoekt schrift van

den gezaghebber van dit kieltje, om gagie en kost

„geld Voor zijn onder hebbende, de Calrating van het

Vaartuijg &:a

Berigt houdende de Vesitatie der Van hier in het voorleede nanaar

na Macasser vertrocke Particuliere Chalons

onder den Burger Pieter Adriaantsz;

Van den 16: October.

Berigt van den Equipagie Opzigter Theunis Martens zulk ged:t

7: Maartstl: betogende de ondoenelijkheid der Leverantie

van de Voor de Hoofd plaats g'eischte Goemoete Tauwen„

Gerigt van den 24: Februarij vertonende dat de ijzere stoelen Zetters„

en Haarten, der per het schip t Buijten Leven van de

Hoofdplaats ontfange 24: Draaij bassen, te

ligt en onbequaam bevonden zijn.

Verandwording

van den gew: Arthillerij Lieutenant Jan Jansz:

nopens het bij zijne overgave der Arthilterij onbequaaen

bevonden Belskruijt, ged=t 5: Kuyns

nader Berigt van den Opzegter der Arthillerij Rarend Riso, dat 'er onder

het onbequaame kruijt nog 1300: Ponden bequaam

gevonden zijn, van den 1:e dezer

Drie vender Kollen

Van de ande Houtwerken uijt de afbrake van het

Blok onder 's Casteels Landpoort