closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N„o 14

Orig:s

99

Register van dJanige Copia Arieven

en Pelheeren alser tans

Hbbelvoudigs oorde Teede Bezen„

„aing, van Rmboina voor

Nederlandt overgezonden

Worden, bestaande, behalven een

Aparte Bandel, in Drie Deelen.

CerseDeer

Resolutien genomen incrade van Politie te Amboina

in't Casteel Nieuw Victoria, sedert de laatst

afgezondene Van den 11:e Juni, beginnende met

den 8:e Julij daar aan, tost den 20: dezer inclusive

Tweede Deel

E

Driefje van den wel Edelen Agtb: Heer Bernardus Van

Pheuren Gouverneur en Directeur, benevens den

Raadt dezer Provintie, aan de Edele Hoge Jndia„

„sche Regeering te Batavia ged:t 16: Julij J: l:

Briefje van en aan alseven Van den 18:e Augustus 1: A:

Missive of na jaarse Beschrijving van en Aan als gemeld

gedateert op heeden

Briefje van en Aan als boven, houdende de opgave van het Generaal

getal Dienaren, Ammunitie, en Vaartuij„

„gen mede van hedigen datum.

Derde