closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Aan zyjn Edelheid,

Den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

M:r Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indien

Hoog Edele Groot Agtbaare

Wijdgebiedende Heer

en

Wel Edele Gestrenge Heeren

Den E Anthonij Abraham Weandlij, opperkoopman

en Hoofdadministrateur deezes Gouvernements, in den voorledenen

nagt overleden zijnde hebben wij, op het speciaal verzoek van den

bt koopman Abrahamus Couperus om in zijn ampt van Fiscaal

en kassier te mogen blijven continueeren, heden in onzen Raade

Besteven