closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Ver het schip

Europa

besloten de Hoofdadministrateur, benevens het Presidie in den Raad van

Iustitie, aan den onderkoopman Francois Thierens, en het

secretariaat van Politie aan den Eersten Klerk Christiaan God

„tried Baniigarten provisioneel of tot de nadere dispositie van

Wij verzoeken uwer Hoog -Edel

uwe Hoog Edelheden te confereeren.

„heden onderdaanigst hun in die bedieningen gunstiglijk te willen be„

„vestigen en voordraagen aan de Heeren Majorer, ter verkrijginge van de

qualiteiten en gagien, daar toe staande; zoo als zij dat ook supplicee„

„ren bij de Requesten, die uwer Hoog-Edelheden hier nevens worden aan„

„geboden. Wij hebben voor het overige de eere van ons met alle hoog ag„

„ting en respect te noemen /onderstond/ Hoog-Edele Groot Agtbaare

wydgebiedende Heer en Wel Edele Gestrenge Heeren, /lager/

uwer Hoog Edelheden zeer Gehoorzaame en trouwschuldige Di„

„naaren /in Margine:/ Malacca in het Casteel den 24 Februari 1783

Aan Zijn Edelheid

Den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

D H„ Willem Anold Atuing

Gouverneur Generaal

benevens

De Wel: Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indie

Hoog Edele Groot Agtbaare

Wydgebiedende Heer

Wel-Edele Gestrenge Heeren

1. De onbekwaamheid van het schip Europa tot de

uize

Dipich

Europa

Dat h

ln vrorle

„houten