closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1024

P=r Transport

opald ven Betaale vordijen van Jan en Vod

ƒ 2232.2.

Comptoir

tl Nederlands die door den winkelier van ieder

Reaal der op Reecq: verstrekte Maandgelden ten voordee„

„le van dE Comp: ingehouden zijn, ten Hoofd Comptoire

1446

12

De Berekende advans op 8 p„s getrokkene wissels in dit

Boekjaar

de advans op 150. 3/39 stuks ducatons, die door den

curator adlites in Cagsa geteld zijn, weegens de Nalaten„

„schap van den overleden onder koopman zoldij boekhou„

„der en winkelier Mr Martin Hartingh

zoo veel als de rekening van onkosten op koopmanschap„

„pen te vooren gekomen is

’t geen nog ten Taveur deezer Reekening is gebragt bi

Hoeden soldaten, en Dekens gecattoeneerde groote C:t, met

somma alle winsten in dit Boekjaar behaald, zijn

Daar en tegen is ten lasten deezer reekening afgeboekt het

volgende, als

over de gepermitteerde validatie op de aangebragte lading met

’t schip d’ Johanna Margaretha

ƒ 1764.12

het inkoops kostende der gepermitteerde afschrijving

op de aangebragte specerijen met gemelde bodem

6.

het kostende van een overledeenen Lijfeigen in de Eerste

zes maanden

106

4

3 stuks Lijfeigenen die in de tweede zes maanden

weg geloopen zijn en over lb Nagulen die bij ope„

„ning in 2. kisten te min bevonden zijn

320.

9

de minderheden die bij den opneem onder ultimo

Augustus J:r L=r ontwaard zijn

2241 19

Resteerd dus nog aan Zuivere winsten

Bij de Memorie van Menagie zijn

zij gecalculeerd op ƒ 11812: 10

Transporteere

8

8

8

4439

ƒ16512 16. 8.

3678

14

2

1410

38

1091

1

t

2273

10

16.

5

8

ƒ 1829½

ƒ 1829½

10

10

8

2