closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47937.

28950

In de

117568

1323

20000

43.

14

34

1428

37.

32

387

41980

1414

2458

k

768

1

1485

707

½

2915.

—„

11988

¼

11883

¼

158038

2 1/3

15398

2/3

2850

Diverse

½

/8

1/8

¾

1/8.

¼

13.

Verslag van den Handel te Malacca

Volgens het in den jaare 1759. van Batavia Erlangde Model opgemaakt

De Contanten waaren ult=o Augustus Ao 1732

Ten Hoofd Comptoir

ƒ 129431.4.

P:r Realen van Agten

3/4

1200.

zakken Paijement Nederlands

34741. 8.

ƒ 165372.

4

Ropias zilvere Lourats

p

1/20.

19481

klijne geld Cassa aan Realen van 68 stuivers

12.

68

kleedewinkel

ƒ 184866.

e samen

Den inkoop heft in ’t Botjaar 178½ bestaan in

ƒ 29016.

dan wel 940½ Picols tin in Z=t die kosten

1.

1643.

Eliphants Tanden

1412

sagoe

8841

pr. Masthouten en speeren in zoort

11340.

kiste Amphioen

Somma

ƒ 52254

Hoofd Comptoire

Den verkoop was ten

Prte

verkoops

Inkoops

Winst

14 pC op k: 'tgehal

14 p@ o7 kt tgeteel

986

Foelij

ƒ

10. 1 ƒ 17. 6 - ƒ

5.9 11 ƒ 187.18. ƒ 170.12.

1

½

1212.

6. 12 482. 1. 8„ 4 89 6327.168 5845.15

Nagulen

1410

¾.

35„ 6. 7. 2.10.10. 95.18.8.„ 89.11.8„

Nooten

1769

514. 9.8.8 5.9.11„ 176.4. 166.15.8

½

Canneel

½

201.

2. 8„ 48.15.8„ —. 7.9. 147.1.—. 98.5.8„

Peper

54

2.—„ 4250:15:8. —.3:1 6545.14.8 2294.19.-„

Staafijzer

101:¾

—3.12 266.4.8.

—. 7.9 536.18 270. 13.8„

staal

4. 15 602.12.8„

146:¼

—:12:2„ 1493: 4.8„ 886:12:—

Bier

7. 5„ 280: 9: 8:

—:12: 8: 479. 16 199. 6.12„

71

Booter Vruesse

151. 3

2: —„

Coffijbonen

—.4.11„ 349:13:8„ 198:10:8

131¼

—.13.8.„ 478: 2:-„ 283:10:—„

145.¾

194.12.-„

5.8

Cattoengaarn j:r

thin Peerar

—.7. 3„ 1049.8— 352.15.-„

4.12. 696.13.—„

50.¾

27

5.10 3388.9.-

7. 3„4315 - 15 927. 6

¼

d.o aan kokers

43

7.3.„4277.19 —„ 1288.14.8

5.—„ 2989.4.8„

d Pegus

38

½

8. 4278.11.-„1190:9:8„

3088..1.8„

6

Ryst

—.

35

592.7.-„

12„

1.-„ 799.10.8. 207.3..8„

Iarwe Caabse

152.¼

: 10:2:„ 1442:16:8 870:16:-„

572.–.8

44.

Buskruit

„2996: 2:8„ 1171:1:—

1825. 1. 8.

64

½

klijnigheiden

Transporteere

ƒ 16512.16.8

5

16

19

12

3

13.8

8.

8

8