closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

Bark D Geertruijda Susarna, en de toegezondene Pantjallang De

Philippina verstrekt en vertimmerd is, met

Teld.

Daar en tegen is deeze Rekening gecrediteerd,

over ’t geen op de hoofdplaatze uit voormelde Bark geligt

51: 14

is

enige te min bevondene goederen bij de over„

21.

„gaave van gen Bark

13. 2. 8.

’t te veel afgeboekt bij wieltrossen

3. 8.

Een ps Canonboor

„het geen te veel, gereekend is bij het verstrek te

16

7.

Platlood

Onkosten van 'sComps Lyfeigenen

voor kost en kleedijen aan dezelven verstrekt

Rekening van Condemnatie en Confiscatie

voor kost kledijen en kettings voor de gecondemneerde kettings

rijst

boeven, gagie en staande Dienaaren der Iustitie en het geen

aan de opperchirurgijns, aan den Cipier, en aan den scherpregter

voldaan is

Hier van Decorteere het geen deeze Reekening aan

default gelden ten goede gebragt is, met

Scheeps zoldijen

over de belasting der overheeden van’t schip de Johanna Mar„

„garetha, voor diverse te min verantwoorde goederen, als mede

ƒ

verstrekte maandgelden en ’t verteerde in ’t Hospitaal

„de verstrekte maandgelden en Hospitaal ongelden aan

diverse zeevaarende, die op de goerab de swelheid be„

„scheiden waren

Addeerd

Waar van detaheere ’t geen d’ scheeps overheeden meerder

uitgeleeverd hebben met

Transporteere

ƒ

7866.

1

13005: 2

3.

20871.

93.

1112

2

2735.

214

2950.

820

16

4.

10

15.

19

8.

14

13

8

8

8

17.

ƒ101267.

20777.

184

17

1109

8

2130

ƒ 127132:

1

12

13

8

7.

8.

8.