closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

ƒ127132. 7.8

Onkosten van Schepen

weegens het geen aan de Goerab De snetheid, de ligter de

windhoud tschip d’ Johanna Margaretha, en aan t schip

Mars verstrekt is, ter montant van

7189: 7.8

waar van aftekene zoo veel als de Hoofdplaatze ten

lasten gebragt is, met

6323.11

865: 16.8.

Inlandsche Dienaars Maandgelden

Ten Hoofd comptoire

8754.8.

Rekening van Schenkagie

Weegens de mindere waarde der ontfangene geschenken, te„

„gens de verzondene

243.

8

De ongelden van Pera bedragen

Aandsoum Hdrmair

787.

6. 8

1

onkosten

98

10

Extra

67

2. 8

van Lijfeigenen

6

_ van mal: en Mindere Vaartuigen

7

8.

969

8

De Gezamentlijke Lasten deezes Gouvernements bedragen

137965:6

8

amen trekking der Laster

ITen Hoofd Comp:

bij de Memorie daar

voor bepaald

zoldijen aan Land.

ƒ 47355

16

8 ƒ 44043.

15

Randsoenen Ordinair

30103.

1941

6

9:

onkosten

11926

17

2.

4438

—„

8

Extra

3140

18

843.

15

-„

T Hospitaal

456

956

16

Timmeragie Reparatie, en Portificatien,

8284

1687

13

10

onkosten van scheepen.

1687

86

8.

10

16

Inlandsche Dinaars Maandgelden

8754

843

8

15.

onkosten van Chialoupen en Mindere Vaartuigen

20777

8437

8

10

1847

12

sComps. Lijfagenen

1181

10

Rekening van Condemnatie en Confiscatie

13

843

1109

15

schenkagie

8

843

243

15

scheeps zoldyen

2130

De onkosten van ’t Hoofd Comptoir bedragen

136996.

85218

1

Pira

843

969

15

Te zamen

ƒ 137965

ƒ 86062

10

6

3

n

ƒ

ovo