closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2 = Transport

Hhier van afgetrokken de noodige uitgaaven in bovengem tydals

voor gagie van de Inlandsche Mititairen, zeevaarenden en Butschie„

„ters, welke bermanent in dienst zyn, dan wel bij de eene of andere

110000.

gelegenheid nog aangenomen en g’emploijeerd worden

51000:

Tgumverd en redene denaeren

voor

12600

kostgelden en supplementen

25000

Diverse behoeftens

t geen nog tot de nieuwe gragt buiten sranquesa, de verbetering

der stads linie, en andere Forstificatien dient bekostigt te werden

32400

80000

den Inkoop van Thin -

40000.

Masthouten

zo dat onder ult:o 8ber: naastkomende aan contanten zullen mancqueeren

En als men na het bovenstaande Reekend dat van ult 8ber deezes jaar tot ult=o

8ber 1784. zullen inkomen

Dog daar van aftrekt de gegeste uitgaven in denzelven tijd na het boven be„

„paalde / Excepto ƒ 32400. voor de werken van defensie gesteld met nog ƒ 1012

voor

de Masthouten / tot

zullen de uitgaven meerder dan de inkomsten zijn

En nadien men aan Contanten onder ult=o 8ber, deezes jaars

zoo als

boven is aangetoond, te kort zal komen of minder hebben

Dunt van Hunne Hoog Edelheeden geeischt te worden ten somme

van

39:

waar voor stellen 123800. ps. sp Realen off ƒ 334260.

't Verthee

De jongste

Rettant

in tat

onder

5 Jaaren

laatte

ult.o

voor dkan

Jaar

Voor T Negotie Pakhuis

Ianua

„der sjaan

Eesch

178½

rij

Een ps sluweel Carmozijn Rood

Zeg.

1

20

23½

groen

6

16¾

Een

1

66.

150

135

24

P

Een hondert vijftig P. glase Suiten va 9. 11 d.m

150

Een honderd vijftig

11: 13„

15

1

2.

3 1/12

Twee & gouddraad

2 1/3

4

2

Vier silverdraat

100

: 105

111

Een hondert P.r hoeden gemeene

3

3.

2.

6

9.

Ks V: Kalfsleer

240½

ƒ. 233.

300

Drie honderd t kooper aan Plaaten rood

300

166½

148½

geel

Drie honderd

50

34

B

Vijftig p.s Lampglaazen

1

18.

ad 40.

dn stuk zaken Haurvood zijn

ƒ 1319: 1570. 1720: 1000

Een Duijzend t; Nieuw Platlood

1

29¾. 11. 11. 25

Vijff en twintig 4 spaansgroen

207½

170. 14. 150

Een honderd en vijftig f: slootplaatijzer, dubbelde en enkelde

:

plaaten

ƒ 300686

351000.

50313.

19907

483975:

ƒ 284095

50313

ƒ334408

18

8.

8.

8

1 prigto

gersen

poselte

t

paa

11

717