closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onte

1

re

er

Remorie

deezen

w

ƒ 334260.

1

2400.

53300

12950

41

37.

Jormeele Eisch van erdaenge oantanten dergenmn„

schappen, Provisien & &. als men na rijp overleg in Raade

van Politie voor ’t Malakse gouvernement en het jaar 178¾

benoodigt is, en dierhalven zeer eerbiedig verzogt word van zijn

Edelheid, den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

M Willem Arnold Alting

Gouverneur Generagl, benevens de WelEdele Heeren

Raaden van Nederlands India, dat dezelve bij eerste

gelegenheid in quant en qualiteit mag voldaan wor„

„den; teweeten

Contanten

zoo tot

Den Handel

als tot

d’ Huishouding

aan 123800. ps. spaansche Realen, dan wel in de volgende specien, teweeten

ƒ 6000 in 20 zakken Nieuw Nederlandsch Paijement

„12000. aan 1920000 stuks duiten kopere

43

316260 117133 5/120. Realen van agten

ƒ167972. 12: 8:

Restant onder ultimo Februari 1783. is

En bestaat in

ƒ 7920

in gecartelde Ducatons

143911

18

/64 Realen van Agten

8

15541

Ropias

/20

600

Paijement Nederlandsch

16797—

18

uitmaakende als boven

Hhier nu nog bij gevoegd

2 Inkomsten voor /m of van 8. Maart tot ult:o 8ber aanstaande als

ƒ 81000.

De Boomspagt

26568

De klijne pagten

4401

T Ankerasie geld der Portugiesche scheepen

1755 -

Voor zeguls stellen

3240

K Heeren geregtigheid

de gecalculeerde winst op ’t Thin en andere koopmanschappen

15750.

132714

door den anderen

ƒ 300686:18:

'T Restant der Contanten en de gegisteinkomsten en winsten addeeren

die Transporteere

Hier

8