closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

1

1

po

8

33

1

1

B3

de jongst

Vauren

voor elka

den tjaars

4

1

6

3

1

64

3.

310

511

12

Cl:

41

15

88

3317

4.

20

5.

5.

4 7/8

2.

5

5

7.

9

13

3

11

8

10

5

5.

19

25

23

21.

24

20

21

10

9

6

6

T verthui

in het laat

te Jaan

173½

4

3.

4

200 /8

602

13

18½

2953

7

18

6 5/8

4 3/8

4

3.

5

7.

7

4.

12

4.

4-

T hessant

onder

ult

Januari

1783

4

1

4

4

ut

8

25

4

400

600

10

20

4000

6

30

3

8

6

4

6

6

8

8

12

15

25

25

10

6

6

12

16

16

36

24

3

zegge

zegg

tigg

Agt ps arm en bank vyfen

Vijf en twintig ps soek- of zaagvyfen

Drie Nypfangen

Vier ps dankschroeven

Schryftungen

vier boeken Imperiaal. Papier

Vier honderd boeken groot-formaat

zes honderd boeken klein formaat papier

tien bld. bordpopier

twintig boeken clad papier

vier duizend os pennen of Nlagten

zes in Citfjerlenen

Dertig ps lyfergristen

Drie amp; Potlood en Roodaarde

N. 41.

Agt H. Zegullak

Zes 4. Zegulgaarn

sier ps papier schaaten

zes suypsteentjes

zes vouw beentjes

agt vellen schaapen parquement

agt vellen voornparquement

waalf in pennemessen

kerk en svoorvoeken

Vyf Bybels in quarts toude en nieuwe Testamen

Vijfthien ps bijbels in groot Octavo 't oude en nieuwe Testamen

vyf en twintig p demboeken in octavo, Niuwe b

Vyf en twintig Ragtmaalboekjes

thien po Epistelen en Eijangeliums

Zes ps. Historien Davids

Zes Historien Tobias

Twaalf vrageboekjes van Helmbroek

oespen pe lappen der Seugd

Zestien ps Letterkonsten

Zes en dertig A. B. C. boekjes

vier en twintig A, B. C. bordjes

Pakhuijs