closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mint

19

1

/03

174

ƒ 13„

60.

65

ƒ3 12

12

10

20

14

11

85

29

91

8.

14½

: 291 300. 323.

17186/5 17456½ 13435

649 3/5460 1/5

2272 1/5. 2599 1/5

3396½379120

ƒ 2779 3/5. 3399. 7/8

958.½ 2592½

192: 320

6357 1/5. 96894 5202

„6613 4/510060½ 590

„7308 1/5 998: 1/8

„52914. 6299½

k 3525 3/5: 3789 1/5 307.

8525 3/5 119 2 7/10

210. 3/5. 171.

7

15 3/10

1605857/310733 1/3

16824. 149

1533.

42

69

b=o 68

ƒ: 3789 /5 3517½

16½

20

20

50

36

12

20

150

20

2

2

194

15520

388

1552

3880.

9

5

3

7500

700„

20

14

3300

970

½

145½

48½

39866. 2/3

1500

75

30

zygg

30

10

10

Zige

Zegg

45.

Lakhuijs en andere Behoeftens

Twintig W grof gaaan Hollandsch

Vijftig Inkostoffen in Soort, als

W galnooten

guin arabicum

koperdeerad rood

zes en dertig ps Boekbinders naalden

Twaalf po Hessische Smelt kroeser

twintig ps. blaauwe smeltkroesen

Een honderd t krijt Hollands

Twintig f Hijfzelƒ

Twee ps. kopere kraanen voor de dispens

Twee Verrekijker. voor de Vlaggeman.

Voor de Dispens

Een honderd vier en negentig k=n of een halve legger Azijn hollands

Vijftien duizend vijf honderd twintig k:s of 40 legger arak

Drie honderd, agt en tagtig k.s of een legger France wijn

Een duijzend vijf honderd twee en vijftig k. of 4. leggers Caabse roode wijn

Drie duizend agt honderd tagtig k: of 10 leggers laatse witte wijn

Negen vaaten boter vriesje

vijf vaten boter Caabse

Drie vierendeelen boter zelfse

zeven duizend viijff honderd t suiker poeder

zeven duizend t Tammerinden

Twintig vaaten spek hollands

Veerten vaaten Vleesch. Hollandsch

Drie duizend drie honderd k:r Clappus-oli

Negen honderd zeventig k=n of z0 halve aamen olijven olij

Een half aam Iopenbier tot verstrekking der zieken

Een honderd vijf en 'tertig, en een halve k: of drie halve aamen lem-oli„

Agt en veertig, en een halve k=n of een half aam traan

Negen en dertig duizend, agt honderd zes en sestig, twee derde 4. of 13

lasten tarwe

Een duizend vijf honderd t waks kaarsen

Vijf en zeventig bott=s spaanse wijn

Dertig vaten bier in soort

ft