closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

Translaat Maleitsche

Missive geschreeven door den Regent

van Johor Radja Hadjie, aan den

Wel Edelen Gestrengen Heer Piter

Terardiste Bruijn, Gouverneur en

Sirccteur deezer Staden Fortresse en

den Raad

Ontvangen den 10 November 1782

Sn lerngnaan gevorh

Daar word on der anderen in mines Vriends brief verzogt, dat

ik spoedig naar huis mogte keeren, dewijl de onderdaanen

van mijnen viiens ongereest waren, ik heb dit geamplec„

teerd en ben te rug gekeerd, hetwelke ik mynen Vriend be„

kend maake na het eendigen van den Vrydag den 11 van

der maand Dulkaida zijnde den 18 October laastleeden

ben ik eerst buiken de rivier van Maar geraakt, en

op Donder dagr den 19 daar aan, zijnde den 24 October

gelukkig op Piouw gearriveerd, Ik bid God den Heere

om een lang en vergenoegt leeven van mijnen Vriend

Thamat

Geschreeven in den jaare 1164. (:onderstond:/ Aldus ge

stranslateerd volgens opgaave van den Tenwooren Tolk

Intje Paijer Malacca in het Casteelden 10 Novb„r

1782 /:lagerstond:/ Door mij /:getekend:/ C G

Baumgarten E Ik klerk /: in marcgine:/ Voor de

Opgaave /:getekend:/ met eenige Maleitsche letteren

Translaat Maleitsche

Missive geschreven door den ble

gent