closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aldus getranslateerd volgens opgaave van den Tezug

„ren Tolk Intje Saier Malacca in het Cas„

„teelden 22 October 1782. /lagerstond:/ door ni

/: getekend:/ C. G Baum gartenE Gz Klerk

/:in margine:/ voor de opgaave /: getekend:/

met eenige Maleitsche letteren

Malacca

Aan den wel Edelen Geschengen Heer Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur &„a &a

beneevens

Den Raad aldaar

Wel Edele Gestrenge Heer

Heeren

Per den brenger deeses, hebben wij de Hooge Eer UwelEel

gesh: kipenerens aan te bieden wwee brief pakchetjes aan haar

Hoog Edelheedens de Edele Hooge Jndische regeering gerigt; wij

versoeken Uwel Ed. Gestr: om aan dezelve eene gunstige en

spoedige adries te willen verleenen

Terwijl wij voor ’t overige de Eere hebben ons met alle

respect te noemen / onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Heer

en Heeren /:lagerstond:/ Uwel Edele Gestrenge onderdaane

en geh: Dienaaren /:getekend:/ J„n D:l Simonel en

V„ Geeke /: in margine stond:/ Tranquebaar den 29

Aug„o 1782

Trans