closeTerug naar inventaris

Transcriptie

98

Aan den Koning van Tangana

Inleeding naar gewoonde

1e Clinees Lim Benko vertrekk met zijne kit ten

handel naar Trangant. En dewijl hij mij een brief

van voorschryvens verzogt heeft, zoo dient deese om te verzoe„

ker, dat mij viend hem niet allen gelieve toe ter staan

zoodanigen ver en inkoop van goederen ald hij tot be

vordering van zijn interest noodig zal oordeelen; maar hem

ook daar in gunstiglijk re protegeeren Ik bex bereid

om dezelfde behulpzaamheid te bewijzen aan de onderdaa„

„nen van mijnen vriend, die hier ten handel komen

Ondertussclen feliciteer ik mijnen Vriend met de suc„

„cessie en bevestiging van zynen Kleinzoon in het bestier

van Siac, verbrouwende dat hij in hetzelve getrouw aan de

Compagnie weezen en zoo zijnen voorspoed behartigen

zal

Langhebik geen schrijvens van mijnen Vriend ontran„

gen.

Ik twijfel egter niet of mijn vriend is welvaarende; dat

mij aangenaam zal weezen te hooren„

Thamat

Geschreeven in de Fortresse Malacca den 27 September 1782

/:in margene stond/ Comp„ zegel geduikt in rood lacq fedaar onder

getekend / P. G. de Bruijn

Aan Lactoeka Srie Sulthan

Fahia Aehmat Cha koning van

tige

In leiding naar gewoonte

De Regent van Rakkan met dier onderhoorigheeden

Habiel