closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

J:r Ris

aan speeklyk zyn

Bij den koning zal hondert spaans gelaaten worden onder een verbend:

Schrift van hem, daarvan kunnen de lantheesen en Arbeestieden

betaald worden dog voor ’t hondert Landeesen moet niet meer uls

Ses spaans betaald worden, ook moet uw speptelijke Notitie

van houden, en Hoog draagen dat de Maleijers, zoo zij helpen wee„

tekenen als dagelyks

„ken neet de Zuijaard speelen ook niet gaam

werken, zoo uw zig wel daarin doet quijten zoo zal de wilEdele

Gestrenge Heer Gouverneur verder voor uw Sorgen

Meede gaatover een Adsistent, om tix daar te ontfangen, deesen

Man moetuw anev raad en daad aan de Hand gaan zooveel

in Een vermoogen is.

Met de pantjalling Philippina gaan 1. Corporaal en 6. gemeene

Lipais meede over, dezelve moet uw terstond met dat zelve vaarluijg

weederom zenden

Heer naast ontfangt den nog twee Portugeesen om Adap voor„

raadig te maaken, als de Huijsen in haare geraamte Aan

terstond kunnen gedekt worden, dog de Adap moet uw eerst droo„

„gen eer uw deselve bergen doet, anders verbranden zij en dan

en droogen bergen

Bindrollinrgs moet uw 250 50 bossen inkoopens tot gebruik

zoo als uw denkt dat benoodigt zyn tot het dagelyks werk

Op deesen brief versoeke met deese velagenheid Antwoorden uw

moet mij alles om stien standig schrijven, hoe het met alles

gesteld is /onderstond:/ waarmede blijve Uw Goede Vriend

/:getekend:/ J A Heusel /:in margine:/ Malacca den 29 Januar

A„o 1783

Accordeert

Nanigueten

H. V.