closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

12

2

11

Aangekomen

Europeese„ scheepen

7 September Den Gezaghebber Podlieb Harting Commandeerende het voor

rekening van particulieren dertrap uitgeruste Comp:s schip de

Hoop groot 180. lasten gemonteerd met 20 kanons en bemant met

90 koppen is van zyn kruisvogt weeder op deese rrheede gearaveerd

Kap„t Iohannes Hermanus Cornel Commandeerende het voor

rekening van particuliere ter Caar uit geruste Comp:s schip

de Ionge Hugo, groot 350 lasten gemonteerd met 32 Kanons

en bemant met 140 koppen is van zijn kruistogt weeder op deeze

rheede gearriveerd

Ar: Du Bois, kant van het particuliere Fransche schip Lestrocs

Amis groot 700 tonnen gemonteerd met 24 Kanons en bemant

met 82 koppen is van zijn Kruistogt weeder op deeze rheede gearri„

kieert

Kap Iohannes Hermanus Cornel Commandeerende het voor

reekening van particulieren ter Caap uitgeruste Comp„ schip

de Ionge Hugo, groot 250 lasten gemonteerd met 32 Kanons

en bemant met 140 koppen, is van zijn kruistoof weder operdee„

„ze rheede gearriveerd,

Den Vezaghebber Poalub Harting Commandeerende het voor

reekening van particuliere ter Coap uitgeruste Comp„s scheepje

De Hoop groot , 80 Lasten gemonteerd met 20 Kanons

en bemant met 40 koppen is van zijn kruustogjt weder op deeze

Rheede gearriveerd

Den Ridder Crommelin Luitenant van Een Konings

Oorlegs schip Commandeerende de konings Tregat la

zouvoijeuse gemonteerd met 40 kanons en bemant met 190

koppen van zijn ten zuiden deeser straat gedaanen kruistoft

weeder op deese rheede aangeland, heeft op den 9 deezer maand.

om