closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deen

3

7

om 3 uuren nae de middags op de Hoogte van Poelo Pisangs

in deese straat slaags geweest met 5. Engelsche Chinasche

schepen van bombaij komen, het gevegt duurde 3 uuren, de

Friegat heeftien weenig schaaden aan zin tuijg bekomen, en

een officier gekwest, de schaade en verlies aan de Engelsche

zijde is onbekend, alleen heeft men 2 Officierren hunne

Lyken zien drijven, met verscheiden Baalen boomwolle en

andere koopmanschappen

Malacca Adij Ult„o September A„o 1782 /: getekend:/ J„s

D„ Koek p„l C=m

Aangekomen

Inlandsche Vaartuigen

September Abdulla Maleijer woonagtig tot queda per een Pantjajap bem

met 14 Koppen, in 20 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

willens met zijne inhebbende laading na Riouw heeft gelaaden

koogant„s Jnlandsche booter, en 1 Koijang Rijst

Amat, Maleijer woonagtig tot Queda per een banting bem„t

met 10 koppen, in 20 dagen van Zijn woonplaats hier gearri

„veerd willens met zijne in hebbende leerding na Riouw heeft

gelaaden

zoo gant„s Inlandsche boover en 2 Koijang Rijst

Laudie bouginees woonagtig tot Riouw per een pantjalling

bem„t met 15 koppen in 15 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

willens met zijn in hebbende Lading nae Salanghoor heeft gelaaden

Koijangs zout

Auwal, Maleijer woonagtig tot Siac per een prauw Sampang bem„

met 3 koppen, en 5 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

biengt aan

200 p„s drooge vischen

100 p„s visch kuijten en

1 laxa drooge Arreek

den9

Een