closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

Van

19

2

18

1

Samarang hier gearriveerd heeft gelaaden blykensg

20 koijangs rijst

2 Cori Iavansche tabak en Eenige

12 Zout

kleinigheeden

September Lim Bienko Chinees woonagtig alhier per een Chialoup

groot omtrent 50 lasten gemonteerd met 9. kanonsen

4 snaphaanen en bemant met 27 koppen, in 20 dag

van Batavia alhier aangeland heeft gelaaden blyken

5 koijangs lijst

200 pik kandig en poeder

100 Lalve reggea terak

Ian Tjoe Chinees woonagtig tot Siac per een balo bem„t met

en 2 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

2 laaa vermreek

100 p„s drooge vischen

100 p„s harde potten

100 p„s vischkuiten

Souw heen, Maleijer woonagtig tot Daning per een banting

met 7 koppen en 45 dagen van zijn woonplaats hier gearr

breng aan

koijang bijst

Tolle Bouginees woonagtig tot Riouw per een padowakang

met 18 koppen in 6 dagen van zijn woonplaats. hier gea„

brengt aan

20 Corgn bougineesche kleedjes

Iae Lope Maleijer woonagtig tot Riouw per een Calo bemb

3 koppen in 6 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

ading

Loehal, Maleijer woonagtig tot pannij per een balo bem„t n

koppen in 13 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

aan

12. pik Zwavel

Rambat Maleijer woonagtig tot Pannij per een balo

met 5 koppen in 15 dagen van zijn woonplaats hier ge

brengt aan

1 pik waa

Aldulla, Maleijer woonagtig tot Siac per een balo be

met 5 koppen, in 6 dagen van zijn woonplaats hier gea

zonder laading

den 23

dn