closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

September Lebe Casiem, Maleije Woonagtig tot Achien per een banking be„

„mant met 8 koppen en 8 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

3. pik„s waa en

4„ koijangs padij

1 8: pik tupangs 300. p„s Hlandrottings

Minoe, Maleijer woonagtig tot Alchien per een banting bem„t

met 9 koppen in 8 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

9 koijangs padij en

1 pik wax

180 p„s slypsteenen

3 baliecolie

¶laxa drooge Arreek

Tjoa konko Chinees woonagtig tot Siae per een balo bemt„

met 6 kipen in 3 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

2 lara drooge Arreek

Nathoe Bouginees woonagtig tot Riouw: per een padoewakang bem„t

met 17 koppen, in 6 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

willens met zijne in hebbende laading na Salanghoor heeft gelaa„

den

80 Corg: Bougineese kleedjes, 30: Corg:s boug: Tingam

Zaid Cheen, Arrabier zendeling van den K van Siact

aria, per een balo bem„t met 14 koppen in 5 dagen van zijn

woonplaats hier gearriveerd aanbrengende Een brief voor den

Wel Edelen Gestrengen Heer Gouverneur de Bruijn Sonder

„laading

Gareep, Maleijer woonagtig tot Riouw per een Kakap bemt met

12 koppen in 28 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

Sonder laading

Tjena, Tanie, Moor woonagtig alhier per een banting bemt met

16 Koppen in 78 dagen van Alchien over queda heer gearriveerd

brengt aan

1. pik: Campher baros 40 pik: benCuhim

Malacca Adij Ult„o September A„o 1782 /geteekend/

I: D= Koek p:l C=n