closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met

opper

woonde

Comp„

ƒ3

or

Den

23

2„

116

den 7 deezer van zijn kruistogt alhier aangeland vertrekt heeden weeder na

de zuig om zijn kruislogt te vervolgen

12 Septemb„r Arij Morgen, Europels, Burger woonagtig te sussee per de

Brigantin de Vrouw Catharina, groot 140 lasten gemonteerd

met 6 kanons 10 Snaphaanen en bemant met 29 koppen den 15

Julij van Batavia over Palembang hier gearriveerd vertrekt

heden weeder na Batavia vervoerd van hier

126 pik Tamber en Eenige kleinigeeden

14 Sijkers

16

Du Boes kap„t van het particuliere tanse schip Lestros

Amis, groot 700 tonnen gemonteerd met 24 kanons en bemant met

42 koppen, den 12 deeser van zyn kruistogt alhier aangelaend vertrekt

heeden nae Batavia heeft d'E Comp„s vlag bij zyjn vertrek gesa„

„lueerd met 11 schooten vervoerd niets van hier

Pieter Wolsgaart, Commandeerende het particuliere scheepje

De Nepthunus groot 113 lasten toe behoorende den Opperkoopman

en Oudrice preses van I H Scheepenen te Batavia D.

Heer Jan Hendrik Wiegerman gemonteerd met 27 Kanons

en bemant met 75 koppen, den 21 Aug.t JL. van Batavia

alhier aangeland vertrekt heeden weeder na Batavia heeft

de E Comp: vlag bij zijn versteek gesalueerd met 11 schooten

vervoerd van hier

14. kisten Amphioen voor d’E Comp„e

Kap„t Iohannes Hermanus Cornel, Commandeerende

het voor Reekening van particuliere ter Caap uit geruste Comp„s schip de

Ionge Hugo, groot 350 lasten gemonteerd met 32 kannis en bemant

met 140 koppen, den 12 deeser van zijn kruistogt alhier aangeland

verkrckt heeden weeder na de zuid om zijn kruittog verder te vervolgen

Den Gezaghebber Poalieb Heerting Commandeerende het voor

eekening van particuliere ter Caap uitgeruste Comp:s scheepje

De Hoop groot 180 lasten gemonteerd met 20 kanons en bemant

met 90 koppen den 12 deeser van zijn kuustogt alhier aangeland ver„

„trek heeden nae Batavia heeft de E Comp:s vlag bij zijn vertrek gesaluerd

met 11 schooven

Malacca Aelij ult„o September/ A„o 1782 /:getekend:/: J: D.l

Koek