closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een

7

4

6

3

3

Vertrokken

Inlandsche Vaartuigen

2 September Apdulla, Maleijer woonagtig tot queda per een Pantjajap

bemant met 14 koppen den 1 deezer van zijn woonplaats hier

gearriveerd, vertrekt heeden met zijne in hebbende laading nae

Rigun

Amat, Maleijer woonagtig tot Queda per een banting bem„t

met 10 koppen, den 1 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden met zijne inhebbende lading nae Riouw

Handa wax Maleijer woonagtig alhier per een kahap bem„t

met 10 koppen vertrekt heeden na Riouw vervoerd van hier

30 pik„ Amballo

3 pikvischtanden en

E Corg„s Cassa

Tjan, Chinees woonagtig alhier per een balo bemt met 3 koppen

vertrokt heeden na Siae sonder laading

Ian Tieko, Chinees woonagtig tot Siai per een balo bemant met 5

Koppen den 22 August J„o L van zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt

Heeden weder na derwaarts vervoerd van hier.

200.- p„s drooge klappers en 1 Corg: fav„s kleedjes

Labaroe Bouginees woonagtig tot Rrouw per een padowakang bem„t

met 15 koppen den 31 Augult J„o L van zyn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden nu Salanghoon sonder laading

Laudie Briginees woonagtig tot Riouw per een pantjalling bem„t

met 15 kompen, den 3 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden met zijne inhebbende laading na Salanghoor

Assan Maleijer woonagtig tot Siae per een kakap bemant met2

koppen den 22 Aug„s PL van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd van hier

300 p„s drooge klappers

Toeamis Maleijer woonagtig tot Atchien per een banting

bem„t met 9 koppen den 4 August Js L van zijn woon plaats hier

g’eerreveerd vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd van hier

15 picols Amballo

3 p„s Olifantsche Linnen geb en

5 Gadong China

5 Corg„s parrings

5000 p:s porcelijne kommen

en Vierings; in z„t

D: denz

den