closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 73

13

16

127

November Tie Thin, Chinees woonagtig alhier per een balo bemant met 4

schoppen vertrekt heden na Siae vervoerd van hier

5 kranj„n Javaak tobak

Rommome Boeginees woonagtig tot Riouw per een padova„

„kang Gemonteerd met 4 ranrakken en bemant met 30

koppen den 11deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heeden na Salanghoor Sonder laading

Tambon Bouginees woonagtig tot Riouw per een pa„

„dowakang, gemonteerd met 3 Rantakken en bemt

met 24 Koppen den 11 deeser van zijn woonplaats hier ge

„anireerd vertrekt teden na Salanghoor vervoerd niets van hier

Misschien, boeeinees woonagteg tot Riouw per een pado„

„wakang bemant met 31 koppen den 7 deeser van zijn

woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden na Salanghdar

vervoerd niets van hier

Siemang, Boeginees woonagtig tot Rioijn per een pado„

10 rantakkeysen

„wakang gemonteerd med 2 kanonsen bemant met

35 koppen den 11 deeser van zijn woonplaats hier gearri„

„veerd vertrekt heeden na Salanghoor vervoerd niets van

hier;

Sleman, Boeginees woonagtig tot Riouw ter een spado„

„wakang gemonteerd med 4 rantakken en bemant

met 24 koppen, den 11 deeser van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heeden na Salanghoor

vervoerd s niets van hier

Daijmateko boeginees woonagtig tot Riouw per een padowa„

„kang gemonteerd met 3 rantakken en bemant met 38 koppen

den 11 deeser van zyn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden

na Salanghoor vervoerd niets van hier

Tjda Moth woonagtig tot Samarang per de brievantin

groot omtrent 140 lasten toebehoorende den Luitenant der

Chineesen