closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13.

den 11 November Tjouw Hok, Chinees woonagtig alhier per een kakap bem„

met 5 kippen vertrekt heden na siae sonder laading

Touw Konko, Chinees woonagtig tot Siar per een banting

bemant met 6 koppen den 24' 7ber. JL. van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van

heer

2. pik Candij suijker, 3 pik: poeder suijker en

½ ruuwe zeijde

Corg Iav„ tobak

11

Zaed Oemar Regent van Rakkan per een pantjalling

en 6 Kakaps te zamen bemant met 100 koppen

den 11 Julij J„o L van Siac hier gearriveerd vertrekt

heeden weder naderwaarts vervoerd niets van hier

12

Amat Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling be„

„mant met 15 koppen vertrekt heden na Assahan vervoerd

van hier

3. Corg„s OlifantsLinnen gebC 1. Corg Moeris gebl

3 pik. Poeder suijker

10 parrings

Hadje Aboe Bakkar, Maleijer woonagtig alhier

per een Kakap bemant met 18 koppen vertrekt heden na

Riouw vervoerd van hier

64:— Corgis diverse Cust Leijwaaten

Rasoel Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een bee„

„to bemant met 7 Koppen den 31 October J: Loon

zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden nu Pabeunghen

Alsahan vervoerd van hier

5 Kranj„s Javaase tabak

Bandhaar, Maleijer woonagtig tot Rakkan perken

Kakap bemant met 15 koppen den 3 deeser van zijn

woonplaats heer gearriveerd vertrekt reden na Siri

vervoerd van hier

1. Corg:s Olilantse Linnen gbx. ½ Corg:s

100 p„s vrooge Klappers

den 13

6

den„