closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ver

va„

den

den

1

9:

10

10

9

129

Aangekomen

Tnlandsche Vaartuigen

December Hoen Kan, Chinees woonagtig tot Siri per een balo bem„t

met 5 koppen, en 2 dagen van zijn woonplaats hier gearri„

reerd brengt aan

3 pik„s inlandsche gezoute spek, 200 p„s visch kuijtten

70 boschen bindrottings

600 p„s drooge vikhen

2

Boejang Maleijer vooragtig tet Eiloebara per een bankina

en bemant met 6 koppen, en 14 dagen van Riouw hier gearriveerd

brengt aan

2 Koijangs zout

5 Fackier Mamiet Moor woonagtig tot Rangon, per een

Bark gen„t Ting toen Ingoet toebehoorende, den Koning

van Pegu Nedora Bareen groot 200 tonnen gemonteerd met

3 kanons 12. snaphaanen en bemt met 115 koppen en 37 da„

gen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

38. - koij angs Rijst, en 60 pikols Amballo

Zaid Mahomet Arrabier woonagtig tot Salanghoor per een

pantjalling, gemonteerd met 2 Kanons 5 rantakken en be

mant met 18 koppen in 7 dagen van zijn woonplaatshiee

gearriveerd brengt aan

110 laxa drooge steek. en 69. pikol swavel

Malim, Maliijer woonagtig tot Salanghoor per een pantjal„

„ling gemonteerd met 1 Kanons en 4 rantakken en bemant met 14 koppen

in 7 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

300 gants groene Cadjang en

80 lara drooge Areck

500 p„s drooge gischen

300 boschen bendrottings.

Hoesing Saijheep Moor woonagtig tot alhier per een Siampang

ap;

bemant met 10 koppen in 10 dagen van Rieuw hier gearriveerd

Sonder laading

Abdul Aldie Boeginees woonagtig tot Riouw Per een kakap ge„

monteerd