closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

11

15

16

„monteerd met 3 rantakken 4 snaphaanen en bemant met 16

koppen, en 11 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd sonder

lading

den 10 December Maka, boeginees woonagtig tot Reouw per een padowakang

gemonteerd met 2 tantakken 10 spaphaanen en bemant met

16 koppen in 10 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengd

aan

10. - Corgis boegineesehe kleedjes . Koijang zout en

100 gant„ Klappus olie

20

1

Mado, boeginees woonagten tot Riouw per een prauw Maijang ge„

„monteerd met 2 rantakken 13. snaphaanen en bemant met 7 koppen

en 10 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengtaan

1. koijang Zout

en 4 Corgs Jav: kleedjes

10

Limbing, boeginees woonagtig tot Riouw per een prauw Maijaing ge„

„monteerd met 2 Kanons en 5 snaphaanen en beman=t met 6

koppen in 10 dagen van Sijn woonplaats hier gearriveerd, brengd

aan

2 koijangs zout

4 pikols poeder zuijker

4.- Corg„s boeginees kleedjes en

6 pikols gamber

3. –„ pik Ooijen

Hemptoe, boeginees woonagtig tot Riouw per een pantjalling ge„

„monteerd met 6 rantakken 12 snaphaanen en bemant met

21 koppen in 11 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

willens met zyne in hebbende Lading na Salang hoor heeft gela„

„den

Koijang Iout, 2 piks poeder zuijker, 2 pik kande, zuijker

Rambad, Maleijer woonagtig tot Assahan per een banting

gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 7 keppen en

dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan

100 gant klappus olie„ 3000 p„s Iam bijsche Handrottings en

300. drooge klappers

Begaan Atchiender woonagtig tot Alctien per een bantene ge

monteerd met 2 rantakkan en bemant met 6 koppen in 27

dagen

den

11

21