closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onder

kang

kengd

ge„

kan

an

krenig

130

dagen van zijn woonplaats heer gearriveerd brengt aan

120 laca drooge suek, 50 gant„ Clappusolie

den 17 December Lam Klie, Alhieuder woonagten tot Akc=t een per een pan„

„jalling gemonteerd met 8 rantakken 4 snaphaanen en

bemant met 12 koppen in 12 dagen van zijn woon plaats

heer gearriveerd brengt aan

300 laaa drooge Atreck

17

Tongo Alchiender woonagtig tot Achien per een banting

gemonteerd met 3 rantakken en bemant met 4 koppen,

en 12 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd breng daar

75 laaas drooge Areek

19

Thobea Atekender woonagtig tot Achien per een pantjol„

„ling gemonteerd met T rantakken en bemant met w kep„

„pen in 7 dagen van zijn woon plaats hier gearriveerd,

brengt aan

250 laxca drooge Areek,

100 gant Klaeppus olie

500 p„s Stroo Takken

19

Louson boeginees woonagtig tot Kiouw, per een pantjalling

gemonteerd met 3 rantakken, 5 snaphaanen en bemant

met 7 koppen in 13 dagen van zijn woonplaats hier ge„

„arriveerd brengt aan

5, Koijangs zout

20

Mara Alchiender woonagtig tot Alesien per een banting gemonteerd

met 2 rantakken 3 snaphaanen en bemant met 5. snerphaanen

koppen en 2:5 dagen van zijn woonplaats hier gearciveere brengs

aan

240 lakas drooge steeck. en 200 gant„ Cluppusolie

„. 21

Cassa, Maleijen, wornagtig tot Siae per een balo bemant met

5 koppen en 3 dagen van zijn woonplaats heer gearriveerd breng

aan

3000 p„s visel kuijsen, 4000 p„s drooge vischen

27

Than Kaij, Chinees woonagtig tot Siai per een balo bemunt

met 6 koppen, en 2 dagen van zyn woonplaats hier gearweerd

beengt.