closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

ten

n

e

13

den 24 December 79a Rd, Chinees woonagtig alhier per een balo bemant met

5 koppen in 3 dagen van Piai hier gearriveerd brengt aan

5000 p„s visch kuijten 1000. p„s drooge vischen

6

24

den

Te Kie Chinees woonagtig tot Siai per een balo bemant met

5 koppen in 3 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

800 p„s Handrotkngs, en 6 pik Jnlandsche gezoute spek

24

GouwKhe Chinees woonagtig tot Siam, per een wankang groot

omteent 53 lasten gemonteerd met 11 Kanons en bemant met 23

Koppen en 30 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brenevaen

5:– p=ks Chineese tabak

20. Koijangs zout

5 pik drooge visschen Cabos, 250.- bondel papieren

5.– pik: blauw verf

20 laxa schaartjes

500 p„s Haarde potten

8og gant„s Klappus olie„

25

Chisie Thoenko, Atchiender woonagtig tot Achien per een banting

gemonteerd met 3 rantakken en bemant met 8 koppen, en

30 dagen van zijn wornplaats hier gearriveerd brengt aan

150 laaa mooge Areek 20 pik swavel

25

Takier Abdul Pagman Maleijer woonagtig tot sirc per een

balo bemant met 7 koppen in 4 dagen van zijn woon plaats

hier gearriveerd, brengt aan

3 Koijangs Sago

200 p„s vischkuijten

200 p„s drooge dischen

26

Than Troe, Chinees woonagtig tot Siae per een balo bem„t

met 6 kopen in 2 dagen van zijn wvoonplaats hier gearriveerd

brengt aan

2000 p„s vischkuijten 2000 p„s drooge vischen

100 Handrottings

26

Tie wag Muleijer woonagtig alhier per een balo bemant met

6. koppen, in 7 dagen van Assahan hier gearriveerd breng/ aan

400 p„s Handrottings 750. p„s Jambijse Hundrottings

den