closeTerug naar inventaris

Transcriptie

R

et

Cend:

iteerd

wens

er ge„

res

rd

64

6

den

6

136

„brengt aan

4 korg: boegineesche kleedjes

4. Januari

Samsoe Maleijer woonagtig tot siae per een katad geminteerd

met 2 rantakken 3 snaphaanen, en bemant met 7 koppen

in 5 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brengt aan

8000. p„s visch kuijsen, 500 p„s drooge vischen

4

Sjocan, Chinees woonagtig alhier per een balo bem„t met 7

koppen, in 3 dagen van Kal hier gearriveerd, brengt aan

1000. p„s visch kuijsen en 50 p„s drooge vischen

4

Sie Hadje, Maleijer woonagtig tot siac per een balo bemant

met 4 koppen, in 4 dagen van zijn woonplaats hier gearri„

„zeerd brengt aan

4000.- p„s visch kuijsen, en 200.- p„s vrooge vischen

Prriep, Maleijer woonagtig tot= Siac per een kakap ge„

5

„monteerd met 2 kanons, en bemant met 5 koppen in is dagen

van zijn woonplaats hier gearriveerd brengt aan.

290

2¼. koijangs„ Kalaijar

5

Slam, woonagtig tot Siac, zendeling van den Rakkan

Zuid Oemar, per een bark groot 150 lasten en bemant met 40

koppen, en 12 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

2. - kdijangs zago, en 9.– pikols wax

Kejell Agam Atchiender woonagtig tot Alchien per een

banting gemonteerd met 7 rantakken en bemant met 8

Koppen, in 60: dagen van Alctien over Salanghoor hier

gearriveerd brengt aan

150.— Cara drooge Areek

10

Lodle Alchiender woonagtig tot Mehien per een banting

bemant met 8 Koppen en 11 dagen van zijn woonplaats

hier gearriveerd, brengt aan

160- Caxa Areek

11 Prawee, Atchiender woonagtig tot Alchien per een bunting

gemonteerd