closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

2

3

4

4

2

450 pik thin, 300. pik peper, 35 vaaten Brande wijn

80 kisten olijven olie en 12 kisten zyde

Malacca Adij Ultimo Ianuari 1783 /:getekend:/

J: D. Koek. pl C=n

Aangekomen

Inlandsche Vaartuigen

1 Januari Logie, Boeginees woonagtig tot Riouw per een kakap gemonteerd

met 2. rantakken 7 snaphaanen en bemant met 6 koppen en 5

dagen van Salangoor hier geariveerd, brengt aan

15 pik eud ijzer ½ koijang Rijst

Hoeangsie die Chinees woonagtig tot Siam per een van„

„Kang groot 70 lasten, gemonteerd met 6 kanons 6 rantakken en

bemant met 36 koppen in 32 dagen van zijn woonplaats hier ge„

garriveerd brengt aan

35.— koijang srijst 200- gant klappusolie en

15 _„o zout 1000.- p„s Haarde rijst potten

Tesieng, woonagtig tot Salanghoor, per een pantgalling ge„

„monteerd met Crantakken w: snaphaanen en bem:t met 6

Keppen en 6 dagen van Pera hier gearriveerd brengt aan

30„ pik Zwavel

800.- p„s Handrottings

Soebo, Maleijer woonagtig tot Tien per een balo bem=s met

4 koppen in 3 dagen van zin woonplaats hier gearriveerd

brengt aan

1000.- p„s visch kuijsen,

5000.– p„s drooge vischen

Hadje Abdul Hoeap, Maleijer woonagtig tot Sin per een

pantjalling gemonteerd met 2 rantakten en bemant me

7 koppen in 10 dagen van zijn voonplaats heer gearriveerd

brengt aan

Koijang Lago

Le Fjeeko, boeginees woonagtig tot Riouw per een kahap ge

monteerd met 5 rantakken 10. snaphaanen en beit met a

koppen in 16 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd

brengt

6

den