closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vertrokken

Europeese scheepen

den 9 Ianuari Mander Joaquem, Barrado de Izereido Kapt van het

particuliere Portugeesche schip N„r S=r da Luz groot 40 lasten ge„

„mouteerd met 12 kanons en bemant met 90 koppen den 3 deeser

van Macao alhier aangeland vertrekt heden na Malabaar vervoerd

niets van hier

Jozi xavierdos Santas kap:s van het particuliere Podugeesche

schip F„r Anthonio e Bonluccesso groot 30. lasten gemonteerd

met 14 Kanons en bemant met 139 koppen, den 6 deezer van Maiad

alhier aangeland vertrekt Eeden na Bengalen vervoerd van hier

9. halve leggers Arak

10

Semao de Fraugo e Roza Kap„s van het particuliere

Tmsagesche Schip„ S: Eedede L„r Joad. groot 20 latten

„eerd met 12 kanons en bemant met 100 koppen den Edee„

„zer van Macao alhier aangeland vertrekt heden na Soa

veeroerd niets van hier

10

Ioaquim Carnero MachadoKap„s van het particuliere

bordugeesche Schip N„r S=n de Amparde Alma Santas

groot 30 lasten gemonteerd met 16 kanons en bemant met

166 koppen den ver deeser van Macao alhier aangeland ver„

ttrekt heden over soo na Souratta vervoerd niet van hier

11

Touquim Josep Vasques kap„t van het parkiculiere Portugiesche

schip, I„k Ioan Nepomueeno groot 30 lasten gemonteerd

met 6 kanons en bemant met 80 kimen den 9 deezer van

Macao alhier aangeland vertrekt heden over de Rust Malabar

na Bengalen vervoerd niets van hier

Balthazar Manoel de Almeida Kap„t van det parti„

„culiere Portugeesche Snauw N„r J„o Agoa de Lupe groot

20.— lasten gemonteerd met 6 kanans en bemant met 50

koppen, den 9 deeser van Macro alhier aangeland vertrekt

reden na Bengalen vervoerd niets van hier

den 11

den

den