closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

En

deer

er

rtrekt

het

20

138

den 11 Januari Telixe Rangel Kap„t van des pinkiuliere Portugeeshe

Snauw A„o P„r de Mesgale groot z0 lasten gemunteerd niet

8 kanons en bemant met 70 komen den 9 deezer van Mairo

alhier aangeland vertrekt heden na Bengalen vervoerd niet

van heer

Toad Tonceca Campos Kap:t van de particuliere Cordugeekhe

14

Sloep S„t Hilla Luiza Thereza groot 10 lasten gemonteerd

met 6 Kanons en bemant met 56 koppen, den 13 deezer van

Macro over Riouw alhier aangeland, vertrekt heden over Atchien

na de kiest Cormandel vervoerd niet van hier

Felipe Lourenco de Mattog kap:t van de particuliere

15

Portugeesche Snauw, Tanta Maria e Almas Santas

groot 20.— lasten gemonteerd met 4 kanons en bemant met

40 Koppen, den 23, October, van Tranquebaar alhier

aangeland vertrekt heden over Alchien na Bengalen ver„

Voerd niets van heer

Toze Michiel Kap„t van de parkiuliere Portugeesche Snauw

N„o I„r de Rozairde Deligenko) groot 20 lasten ne„

„monteerd met 4 kanons en bemant met 50 koppen den

19 deezer van Macao over Riouw alhier aangeland vertrekt

Rheden na Bengalen ververd niets van hier

Malacca Adij Ult:o Ianuari 1783 /: getekend:/

J„b D Koek=

vertrokken

Inlandsche Vaartuigen.

Januari Tollip Maleijer woonagtig alhier pper een Chialoup groot ombent

30.- lasten gemonteerd met 2 rantakken 4 snaphaanen, en de

mant met 12 koppen verkekt heden na Palembang, neemt

mede een brief voor den Heer Resident, vervoerd van hier

100. pik: gamber 10 pik riseltanden, 8 kisten kopere kitels

6. Cori„ Diveerse kust„

100 Ambollo, 3 kassen Rdjang

Lijwaaten

denz