closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

23

23

den 23 Januari Paijaong Atchiender woonagtig tot Atchien per een punt„

„ajap gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 9 koppen

den 28 December a p„o van zijn woonplaats hier gearriveerd ver„

„trekt heden over Salanghoor weder na derwaards vervoerd van he

4. pik: Amballo, 5300 p„s Kommen en Deereng en

1 Corg„s blauw Olifants Linnen

23

Thongo Atchiender woonagtig tot Atchien per een Banting

gemonteerd met 3 rantakken en bem„t met 4 kopper, den

17 December â p„s van zijn woonplaats hier gearriveerd

reekel heden over salang hoor neder na deewaards vervoer

van hier

„1. - Corg„s blauw Olifants Liemen en 2 pik Amballo

23

Zodie, Mchiender woonagtig tot Melien per een banting da

„mant met 8 koppen, den 10 deeser van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden over Salanghoor weder na

derwaards vervoerd van hier

10.- pik Amballo

3½. Corn„n blauw Olefants kennen

Ze Beegan, Achiender woonagtig tot Alchien per een ban„

„ting, gemonteerd met 2 rantakken en bemant met 6 koppen

den 16 xber a„o p„o van Zijn woonplaats hier gearriveerd ver„

stiektheden over Salangtoor weder na derwaarts veevoerd van e

12. pik Amballo 1410.- p„s grove kommen en pieringe

2 Corg„s parrangs

3 Kranj„ Iav„ tobak

Mankoij Mchiender woonagtig totkehier per een banting ge„

„monteerd met 4 rantakken en bemant met 14 Koppen

den 22 December à p„o van Zin woonplaats hier gear„

kriveerd, vertrekt leden over Pera weder na derwaarts ver

„voerd van hier

51 pik Amballo en 1 Corg„s parrangs

Bandhaar, Alchender woonagtig tot Alchien per een

banting bemant met 9 koppen den 28 9b„r van zijn woon„

plaats hier gearriveerd vertrekt heden over Salanghoor weder

na derwaards vervoerd van zeer

Corg„s blauw Olif: Linnen, 10 kran J„o Jav: Tobak

150 p„s groove schotels

2.-. Corg„s parrangs

den 23

2

den 2.