closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

de„

22

23

1.41

hier

10600 p„s groore kommen en pierings, 1000 kran 2„ Jav„ tobak

7 pik Amballo

Kiepiel, Thoenko, Atchiender woonagtig tot Hesien per een ban„

21 Januari

ting gemonteerd met 3 rantakken en bemant met 8 koppen

den 25 December a„o p:o van zijn woonplaats hier gear„

„tiveerd vertrekt heden over Salanghoor weder na derwaarts

vervoerd van hier

20.- pik: amballo 4. Corg„s Parrangs

gamber ½ _o blauw olif Linnen

22

Mara, Acsiender woonagtig tot Alchien per een banting ge„

„monteerd met 2 rantakken en 3 snaphaanen en bem„t

met 10 koppen, den 20 December a„o p„s van zijn woonplaats

hier gearriveerd, vertrekt heden over Salanghoor weeder na der„

„vaards vervoerd van hier

40: Loesong Eijzer pannen, 3. - Corg„s blauw Oleflinnen

2. pik kust Tobak

10 piks amballo

1400.– p„s groote Kommen en

piering

Lam klie, Mekiender woonagtig tot Alekitn: ph een pantal

„ling gemonteerd met 8 rantakken 4 snaphaanen en be

„mant met 12 koppen, den 17 December a p„s van zijn

woonplaats heer gearriveerd vertrekt heeden ver salanghoor

weder na derwaards vervoerd van hier

2. Corg„s Olifants Linnen blauw, 8. pik poeder suijker

6 parrangs

3 kranj„s Jav„s tobak

13 pik„ gamber

Toea Jmang, Atchiender woonagtig tot Achien per een

banting gemonteerd met 4 rantakken en bemant met 20

koppen den 22 xber a„o p„o van Zijn woon plaats hier ge„

„arriveerd vertrekt heden over Pera weder na derwaarts ver„

1. Corij blauw Olifantslamen

„voerd van heer

110. pik:s Amballo

2 parrangs

3000 p„s Kommen en Piering

den 23