closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 27 Januari Amat, Maleijer woonagtig tot siae per een balo bemant met 4

koppen den 15 deezer van zijn woonplaats hier gearriveerd ver„

strekt heeden weder na derwaarts, sonder lading

29

Tola, Maleijer woonagtig tot Siai per een Siampang, bem„t

met 6 Kompen, den 20 deeser van zijn woonplaats hier ge„

„arriveerd verbrektheden weder na deewaarts veevoerd van hier

1 Gorg„s boegineese kleedjes, 100 p„s parrangs

31

Kijeel Agam Achiender woonagtig tot Atchien per een

banting gemonteerd met 1 rantakken en bemt met 18. kop„

„pen, den 8 deeser van zijn woonplaats Over Sulang hoor

heer Gearriveerd verkekt Leden over Queder na Alchien

vervoerd van hier

koijang zout 157. kranj„s Tav Tobak en pik Ouyen

Malacca Adij Ultimo Januari 1783 /:ge„

„tekend:/ I„ D: Koek Bw:

Aangekomen

picobeele schipen

Mandel Tise Kap„ van de particusiere Fartugeese drie,

1 februuri

„maasten Poerap Santa Roza e Alma groot 30. lasten gemont

„erteerd met 10 kanons en bemant met 6 koppen en 16 dagen van

Macao alhier aangeland de wil hebbende na soo heeft de E

Comp„s vlag gesalieerd met 9 schooten geeft voor zijn lading aan

44t kieten zueve zijde, 8.- ckieten zegce soften

20. pik„ thee 2900. - pik poeder suijker

400.- Candij suijker, 600. -. Spiauter

16

Cabano Antoned de Campoan kegps: van het jankinkere oe„

„fugeesche schip S„t Cruz groot 40: lasten gemonteerd met 14 kan ons

en bemant met 120 koppen in 50 dagen van Macao over Riouw

alhier aangeland, de wil hebbende na de Maleydsche kust geeft

voor

dem

hen