closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jan

143

voor zijn ladeng aan

10 pakken linaaten

895.- Kugten Amphiren

2200. Zondel Chineese yzer 9 kisten zeide stof

898„ zakken spejkkers 5709 p„s ten

18 Februari

teze Rodriques Toncalves, Kap„t van de particuliere Porkugee„

2

„she snaauw Maria groot 20. lasten gemonteerd met 12 kanons

en bemant met 50 koppen in 50 dagen van Macas over

Maleid sche

Riouw alhier aangeland de wil hebbende na de kust, geeft

voor zyn Lading aan

150.— pik Aluen, 1000- pik=s peper, 3000 pik:: ten

Malacca Adij Altimo Februari A„o 1783 /: gete„

kend:/ J: D Koek

Aangekomen

Inlandsche Vaartuigen

den 2 Fesuriari

Slama, Boeginees woonagtig tot Riouw peeken dadowakan

gemonteerd met 5 ranbakken, en bem„t met 39 klppen in

5 dagen van Salanghoor hier gearriveerd sonder lading

2

Ha Teko, Boeginees woonagtig tot Riouw per een pado„

„wakang gemonteerd met 5 rantakken, en bem„t met 33 kop„

„pen, en 5 dagen van Salanghoor hier gerrriveerd, willens med

zijne in hebbende lading na Riouw heeft gelaaden

50.„ pik stafiker 3000.— p„s drooge vischan

3

Hadje Aboe bakar, Maleijer woonagtig alhier per een balo

bem„t met 8 koppen, in 9 dagen van Riouw heer gearriveerd

brengt aan

25.- Corg„s boegineesche kleedjes

Ganie, Maleijer woonagtig tot Batoebara per een pantjal„

ling gemonteerd met 6 rantakken 7. snaphaanen en be

„mant met 15. koppen in8 dagen van Salanghoor hier

gearriveerd, brengt aan

75.– pittols swavel en 2. pik„„s waae

den 8