closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0

1

12

15

den 8 februari Tje Keling, Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een pant„

gajap gemonteerd met 2 kanons 8 rantakken, 10 snaphaanen en

bemant met 24 koppen en 6 dlagen van zijn woonplaats heer

gearrijxeerd, willens met zijne in hebbe lading na Riouw heeft

gelaaden

40.- laxa drooge Areek, 20: Corga Cussa

24. pikols swavel 5.— pik„o staafijzer en

16:— stuk diveerse zoort van laken

8

Sade Maleijer woonagtig tot Paning per een pantjallier

gemonteerd met 4 rantakken, 12 snaphaanen en beman„

met 13 koppen en 20 dagen van zijn woonplaats heer

gearriveerd, brengt aan

12 Koijangs rijst

11

Pamoeda, Alchiender woonagtig tot Akchien per een banten

gemonteerd met 3 rantakken en bemant met 7 Koppen

en 8 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd brengtaan

80.- lara droge Reek. 2: Koijangstijst, 31.- ganv: klapp: oke

400 p„s stroo zakken

11

La Poedra, Alchiender, woonagtig tot Atchien per een band

„ting gemonteerd met 3 rantakken en bemant met 5 soppen

in 8 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, brengt aan

120.- Casea drooge Areek en 400.– p„s Strov zakken

11

No Rodin Maleijer woonagtig alhier per een panGajapan

bemant met 10 kopen, en 15 dagen van hae zee gewrrive

brengt aan

1 Koijang zoul, zoor- p:s veschkuijten, 1000 p„s drooge vischen

Naijan, Maleijer woonagtig tot siac per een kakap bemant

met 8 Koppen in 20 dagen van zijn woonplaats hier gearrieerd

brengt aan

700 p„s vishkuijsen en 8000 p„s drooge vischen

Mahat, Maleijer woonagtig tot Stpon ter een bal bem:t met

7 koppen, en 5 dagen van zijn woonpaats heee gearriveerd

brengt

1

ee

: