closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een

17

16

17

den 21. februari Ian Teks Chinees woonagtig tot siae per een balo bemant met

4 koppen, en 2 dagen van zijn woonplaats hier gearriveerd, breein

aan

17. - pikold: in landsche gezoule spek en

50 p„s Cadjangmatten

Malacca Adij Altimo Februari A„o 1783 /:getekend:/

J„b D:r Koek

Vertrokken

Europeese Scheepen

4 februari

Manoel Jok, Kap„t van de particuliere Zortugeesche drie maaste Goe„

„rap Samta Roza e Alma groot 30 lasten gemonteerd met10 Kanm

en bemant met 64 koppen den 1 deeser van Macro alhier aange„

„land vertrekt heden weder na sou heeft d' E Comp:s vlag gesalieerd met

9 schoofen vervoerd van hier

544 pikols poeder zuijker

Zoven zo de Eauclio Po tageeel unwvoonde bok lanijen perten

Chialoup gen„t Alie Madat groot 20 tonnen en bemant met 13

13 koppen, den 2 9ber a p„ro van zijn woonplaats hier gearriveerd

vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van hier

300 pik drooge Areek

1.

Iean Mackensie, Kap„t van het keijserlyke particuliere schip de

Frins van kannisz groot 600. lasten gemonteerd met 28 kanons

en bemant met 102 koppen den 13 9ber a„o p„r van Mallaga alhier

aangeland vertrekt heden over Riouw na Di China heeft E

Comp„s vlag gesalueerd met 11 schooten vervoerd niets van hier

Regmas Bambugje Kap„t van het particuliere keijser„

„lijke schip den Graaf van Kollorath groot 600 lasten gemonteerd

met 16 kanons en bemant met 113 koppen den 15 9b„r a„o p„o

Mallaga alhier aangeland vertrekt heden over Riouw na Chinae

vervoerd

en