closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

11

1

145

vervoerd niets van heer

Mallacca Adij Ultimo februari 1783 /getekend:/ I

D„ Koek

Vertrokken

Imlandsche Vaartuigen.

3: februari

Slamat, Boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang ge„

monteerd met 5 rantakken en bemant met 34 koppen den &2 dee„

„zer van Salanghoor heer gearriveerd, vertrekt heden weder na

zijn woonplaats vervoerd niets van hier

Ma Teko, boeginees woonagtig tot Riouw perren padowerkang

gemonteerd met 5 kantakken en bemant met 31 koppen den 2

deezer van Salanghoor heer gearriveerd vertrekt heden met zij„

„ne en hebbende rading na Riouw vervoerd niet van hier

Zeid Cheg Sulm Arrabier woonagtig alhier per een pant

„jalling gemonteerd met t stantakken en bemt met 15 koppen

verkrekt heden over salanghoor na Assahan vervoerd van hier

6 Klyjang zout 3 pik gamber 5.– pik: Amballo

Tje Keling Maleier, woonagtig tot Salanghoor per

een pantjalling gemonteerd met 8 randakken 2.

Kanons 10 snaphaanen en bemant met 24 klppen den

d deeser van zyn woonplaats hier geaeriveerd vertrekt

heden met zijne in hebbende lading na Piouw vervoerd

niets van hier

Sabell, Maleijer woonagtig tot Siei per een balo bemant

met 10 koppen den 30 Ianuari J„s L van zijn woonplaats

hier gearriveerd, vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd

niets van hier

Tackier Mamas, Moor woonagtig tot Rangon per een

baek gen„t Tingtoen Ingoe toebehoorende den Koning van

Pegu