closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en man

ba

ver

da„

den

21

27

27

28

Vergezjen

: Cijns

146

26 februarie Halim Moeda, Maleijer woonagtig alhier per ken Chialoup

groot omtrent 40 lasten gemonteerd met 6 Kanons 41 Donderbussen

snaplaanen en bemant met 23 koppen vertrekt heden na

Samarang vervoerd van heer

100.- pik gamber 100— piko amballo

Lin Tinko Chinees woonagtig te Johunna per een bark groot

omkent 150 lasten gemonteerd met 17 kanons en bemt met

38 koppen den 12 9b„r ao p„lo van Samarang hier gearriveerd

netek heden na Batavia vervoerd van zier

600- pik gamber, 50 pik Chineese ijzer en eenige kler„

nigheden

Februari Tante Maleijer woonagtig tot Bestoebara per een pantjalling

gemonteerd met 6 rantakten 7 snaphaanen en bemt met 15

koppen den 5 deeser van Salanghoor heer gearriveerd vertrekt

heven na Queda veevoerd van hier

60.– pik gamber 20. pik„s poeder zuijker

Braijhim, Maleijar woonagtig tot Alsahan per een banting

gemonteerd met 6 rantukken en bem„t met 11 koppen

den 16 deeser van zijn woonplaats hier gearriveerd versrekt

heden weder na deewaarts vervoerd van hier

20.– pikors gamber, en 4 pik poeder suijker

Tjan Chinees woonagtig alhier per een balo bemant met

5 Koppen verkekt heden na siai vervoerd van hier

100.– gents zoud

Malacca Adij Ult„o Februari 1783.

/:getekend:/ J:s D:l Kolk

Accordeert

O

Daumgarten

d blrai