closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 18

18

24

23

25

februari

Pegie Nedoea Barren groot 200 konnen, gemonteerd met 3 kanons en

12 snaphaanen, bemant met 45 koppen den 5 xber ao p„s van

zijn woonplaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na deewaart

vervoerd van hier

850- pik drooge treek

Radje Aboe Bakar Maleijer woonagtig alhier per een ba

„lo, bemant met 8 koppen verkekt: heeden na Riouw ver„

weer van her

10. Gorgi diveerse kurt Lijwaaten

Hoca Tankat, Maleijee woonagtig alhier per een balo te

„mant me 8 Koppen verteekt heden na Riouw vervoerd van

lier

10. Corg„s Diveelse Lijwaalen 3½.– pikol amballs.

Dul Lahakkaleijer woonagtig tot siai per een balo bemant

met 4.- koppen den 17 deeser van zijn woonplaats hier ge„

„arriveerd, vertrekt Leden weder na dendaarts vervoerd niet

van Zier

Kang Tamko. Chinees woonagtig tte sourabaija peede

bugantijn, groot omtient 40- lasten gemonteerd met 10

Kanons 2 snaphaanen en bemant met 25 koppen den

20. 8tber a„o p„r van Cherison hier gearriveerd verhre„

heden nu Batavia neemt mede een brief voor de Hooge

Reegeering te Batavia vervoerd van hier

500. –- pik„ gamber, 3 laxn vischkuijten en 30– pik„o vud yker

Lim Bienko Chinees woonagtig alhier per een Chaloup

groot omtrent 50 lasten gemonteerd met 9 Kanons a

snaphaaren en bemant met 27 koppen vertrekt hee„

„den na Batavia vervoerd van hier

60 pik bladjang,

500.- pik gamber

100.– p„s Kaijangmatten en

20 Amballo

5. vaasen vischkuyten

den 26

a