closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Kruijt Reekening van de Chialoup de Batavier

de dato 15: Maart.

Rapport van ’t Dieptreeden bij aankomst, mitsg„s van de stu

„agie van ’t scheepje de Jonge orangeboom

in dato 20: April

=der int najaar 1784: gedane kerk en school visite

d=o der visitatie van wegen, Bruggen en Brand

gereedschappen ged=t 3: December A=o 1784.

Berigt wegens de Htuagie van het schip ’t Buijten Leeven

ged=t 11: Febr.

P= het dieptreeden van gem: Bodem bij ver„

„trek ged:t 11: Julij

de Afmatting in Wadering dato 31: Maar

_:

van Een Justitieele Commissie wegens de ver„

„seegeling der Luijken van gem: Bodem

sub dato 29: Junij 1785:

_=o

van den Fiscaal wegens de visitatie van scheepje

de Jonge orangeboom en enige Parti„

„culiere vaartuijgen van hier vertrocken

dato 30: Junij

=houdende dat hem geene klagten zijn

voorgekomen wegens kwade behandeling

van de Chineesen en andere opvarende

van