closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dag Register van het voor devallen op de door den

Wel Edele Gestrenge Heer Bernar„

dus van Heuren Admiraal en Veld

overste mitsg„s afgaand Gouverneur en

Directeur deeser Provintie in A:o 1784: ge„

dane Hongij Expeditie Togt

annex

Resolutien daar toe gehoorende

Beledigde Reekening van ’t verschoten Buskruijt op

de Pantjalling Delft ged:t 26: 7ber:

= van ’t verschotene op de Pantjalling de

Victoria van even gem: datum.

van ’t Verschotene op de Pantjalling de

Beschermer de dato 2: 8ber.

Paccaat tegen het willekeurig aanhouden van Amboi„

neesen als Moeritten, en het schuijl housen

derselve in andere Negorijen ged:t 10: Jana

arij deeses Jaars.

Rapport der dieptreeding van ’t schip ’t Buijten Leeven

bij aankomst, ged=t 11: febr:

Beledigde kruijt Reekening van de Pantjalling de

Vriendschap sub dato 12: Januarij

serenoveerd Tlaccaat wegens den gestipuleerden tijd tot

het innen van Boekschulden, van den 31:

Maart A=o 1785:

kruijt