closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register den Marginalen

op de Ambonse Brief

Aan Hun Hoog Edelens

van den

Anno 1785:

Administratien

5.

en Transport van het Gouvernement gedaan

den aankoomende heeft voor rd=s 10000: borge gesteld

d' cautie peningen van den overleede Hoofd Administrateur

mitsgaders die voor de Hoofdij van Hila zijn afbetaald

en die van den afgaande Gouverneur tot rd=s 10000: worden de Hoofdplaats aange„

„reekent

uijtaanmerking dat zijn Ed. te goed hebbende soldijen ruijm zo veel bedraagen

zo meede de Rapporten der groote en kleijne Geld Cassas

Ondrr gesteld bij de afleevering der onbequaame Goederen

De Rapporten van overgegeeven Administratien geconfronteert

en de manqueerende Cautionarissen Compleet gemaakt

behalven den overleeden Manipas Resident Gledstein

wiens gagie in steede is g'accepteert

eenige gecommitteerdens in de Administratien benoemd

Agterstallen

en op de Agterstallen attentie verstigen.

over zulx Een collecte op zon en feest dagen in gevoerd

2:

3:

62:

63:

64:

66:

67:

68:

69:

70:

52:

53: