closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Agterstallen

vervolg van

welkers inkomst, om de Jm: in Cas moet geteld en ten faveure der agterstal„

„len ingenoomen werden

ten voordeele der reek: van gerandcoeneerde Amboineesen uijt de Armbussen

van Saparoua en Haroeko rd=s 442: 42: ingenoomen.

goed voor uijtzigt om die reekening op wynig na te lequideeren

Arthillery

van de Arthillerij zal in ’t najaar gehandelt werden.

Brieven en Papieren

Inleijding

Den Heer aankoomend Gouverneur zal 's Maatschappijs wel zijn met

alle hertelijkheijd betragten

Den Heer afgaand gebieder heeft een Memorie aan zijn Ed: vervanger in handige

de in den text vermelde Brieven en Papieren ontfangen

besogne over dezelve

de ordres bij de ontf: Bijlagen afgegeven

De Resclutien gaan over

De Positive ordres effen gehouden

op de nalatigheid in ’t bezorgen der noodige Papieren een boete van

50: rd=s gesteld.

den Secretaris de Bourghelles voor ’t Effen stellen der Positive

ordres van Saparoua en Manipa 25: rd=s voor

ieder jaar toegelegt

t Slot

Belastingen an der goedingen

Den geweesen Arthillerij Lieut=s Jansz: is een Extract op zijn supplicq

ter hand gesteld.

5

53:

54:

192:

208:

272:

83:

1:

2:

4:

5: