closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56

57:

58:

Huijsselijke Besielingen

den gemeene man word voor brenkbanden &=a niets in reekening gebragt

de in leeven gebleeven van de door Cos geroofde Papoën hebben wel moeten versonden

worden

in cas van langer wegblijven van den bandas Burger Cos word nader ordre versogt

van de bestellingen word verslag gedaan.

13: van Banda gedroste slaven zijn van Bouro herwaards geschikt.

dog eene daar van was een Jnlander van Lissella

die weeder op vrije voeten gesteld:

en ’t inlosgeld aan dies familie ter vergoeding opgelegd

de weegen brug en brand gereedschap zijn gevisiteert

ten opzigte der laatste ordre gesteld

mitsg=s tegen ’t moetwillig verwaarloosen of absent maken der brand Em„

„mers de dubbelde vergoeding gestatueert

in ’t nieuwe brandspuijt huijsse is een spuijt en toebehooren geplaatst.

en den Capitain van Guericke als bandspuijt meester buyten ’t Casteel benoemd

over ’s Comp=s boeijen huijs een andere Cipier gesteld

het echapeeren der gearresteerdens word aan de slegte situatie van ’t stadhuijs

toegeschreeven

tegen tin arrest op zenden van onschuldige getuijgen, is voor de Hoofden

der buijten Comptoiren een boete van twee maanden gagie gesteld

de aanstelling van eenige wijkmeesters

en de visitatie der Prothocollen genoteerd

een gebanne slaaff aan zijn meesteres gerestitueert

een stuk Land van den fidie Commissarien band ontheft

de oliteijten afgepakt

het zegel en opeditie geld van de Acte van den overleeden Manipas

Resident Gledstein word te rug gereekent

om de daar bij beschreevene reedenen

§

193:

194:

195.

196

197:

198:

199

200:

201:

202.

203

204:

205.

206