closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onoenen Fortificatienen Gelouwen

het zelve is teegen de lugt en reegen niet bestand

voor't genoomen genoegen omtrent de fortificatie werken dank betuijgd.

om eens gedaan werk te krijgen zal het mogelijke betragt worden

de hoogte derstellings in de kruijthuijsen heeft men niet anders konnen neemen.

het maken der verwrlfde vertrekken is den Capitain van Iuerike opgedragen

en men zal zorgen dat ’t kostende de calculatie niet surpasseert

tot de propositie van dien is men met leedweesen getreeden

zulx had bij den aanleg moeten geprevenieerd worden.

tot het Gouvernement zal dood ’t gebruijk van ’t jnlandse het Jatij hout

gemenageerd worden

de reede van den voordragt tot de afbrake eeniger gebouwen en het niet

opgeeven van ’t kostende worden beschreeven

aan ’t laatste word tans voldaan

blijkens overgaande berigt

opfundament van ’t welke den inkoop word voorgesteld

het huijs van den koopman Beth is bequaam tot een Eq: M=r wooning en Pak„

„huijs

eenige reedene tot die propositie worden aangehaald

de fortificatie en Gebouwen zijn opgenoomen

en het Berigt gaat over

Geld Saaken

voor de toegezonde 60000: lb: op den Feld Eijsch betuijgd men dank.

hetrente doende middel van bestaan is uijtgekeert

De bereekening der Contanten onder ult=o April den E: secunde gedemandeert

denzelven heeft desweegen van Rapport gedient

22:

179:

180:

181:

182:

—:

183:

184:

185.

—:

186:

187:

188:

56:

57:

58: