closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 21:

van het goed en duursaam Inland„

„hout zal gebruijk gemaakt worden

het emplooij gaateen berigt over

§ 22.

het zelve is tegen de lugt en regen

niet bestand.

31

sig desweegen beswaard vindende te dienen van

Berigt; dog ten deesen aspecte niets gevolgt zijnde, no„

„teeren wij het selve hier maar en passant.

Ook is den opsigter der werken den Capitijn mili„

tair van Geuricke gelast, zo veel mogelijk van

het goed en duursaam jnlandsch hout gebruyk

te maaken, en op den 31: Maij ontaekten wij, dat

onsen Eijsch van Javase Houtwerken vrij groot was

ingerigt waarom wij gem van Geuricke ordon=

neerde ons schriftelijk op te geeven, of door het employ

van acurabel Jnlands hout, den Eijsch van Java niet

konde vermindert werden; wij bieden het gem: Berigt

UW Hoog Edelens onder de Bijlagen reverent aan„

en hebben als toen daar na onse schikkinge be=

„raamt gelijk UW Hoog Edelens des behaagende

kunnen: b'oogen uijt de aan gem: berigt g’annexeerden

apparten Eijsch van Javdase houtwerken die niet te

ontbeeren zijn en waar van de Javase ministers Co„

„pia is tbegesonden; terwijle wij Hoogst deselve ver„

„seekeren, dat den jnlander tot de leverantie van

houtwerken, door alle vriendelijke wegen en

middelen word aangespoord, en hier in ook zeer

gewillig is, konde men het selve maar overal ge„

21

bruijken, dog zulx is ondoenlijk, dewijl men het

aan geen lugt of reegen durft of mag exponneeren,

6on

dits alleen tot binnen werken emploij kan vinden, en

dit zijn nog maar drie soorten, als Het Lassij, govassa en

2012

Dingoo hout

Het