closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ac

27

en

er

de

remarques op dit sujet gemaakt

§ 19.

over welke men H: H: Ed: wel

duijding bid.

§ 20:

van het berigt der Majoor der

Arthillerij is Copia aan de Ne„

„gotie Bediendens afgegeeven.

alhier en het ander op Saparoua belaaden:/ onse gedag„

„ten laten gaan, of de oorsaak niet wel ter hoofdplaats

„ven

zoude resideeren, in ’t Transporteer van Boord na

de wal, gelijk de voorbeelden genoegsaam daar zijn,

dat de ontrouw haar val gespeeld, heeft, ook is remar„

„quabel het groot verschil tusschen de weegsels aan:

Boord en aan de wal, volgens het getuijgenis der scheeps

overheeden, die successief weeder herwaards gekomen

zijn, en welke hunne Laadingen aan Boort ruijm uijt„

„gewoogen hebbende, aan lant egter altoos zijn te kort

gekomen; een omstandigheijd vrij speculatief, want

pretendeert men, dat er aan scheeps Boort niet ac„

curaat genoeg kan gewogen worden, door de geduurige

beweeging, dan is het te verwonderen, dat de beweeging

van het schip of den windt Juijst altoos de balans,

aan de zeijde der Nagulen, en niet aan de kant van

het gewigt zoude doen overslaan.

Wij bidden UW Hoog Edelens ons deese remar„

„que ten besten te houden, alsoo niet ongevoelig zijn,

weegens de iterative bedenkingen, dog op het kragtigst

en plegtigste verassureeren wij Hoogst dezelve, dat de

reedenen voor het geduurig minwigt, hier niet kun„

nen of zullen gevonden werden.

Wij hebben onsen Negotie Boekhouder Extract en

Copia doen afgeeven, van het overgesonden berigt,

door den Majoor der Arthillerij, wegens het te veel

aangereekende Rond en Langscherp in A„o p„o om

Sig

van het

hout za

van hete.

hetzel

niet be