closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het

§ 25.

en de slegte gesteldheijd van somp.

slaven aangehaald

N

omtrent den verkoop van Lijwaten &=a

revereert men zig aan de g'insereerde

Rendementen

527:

en de reedenen der verkoop van Sna

„haanen beschreven.

32

Tot den in koop van gem: 8: koppen kloeke manslaaven

hebben wij wel moeten besluijten alsoo de overige in het

quartier alhier te vindene meest oude, Caducke en afge„

leefde menschen zijn hier teegens heeft.

Den derkoop bestaat in de Jongst aange„

„bragte Lijwaten waar van het rendement g'insereert is ter

onser Resolutie van den 19: Maart, zijnde op een

inkoops bedraagen van ƒ 2607: 3: ƒ4972:16:4:9e:

profiteert, of 190: ½: p:r Cent=s door den anderen, aan

wel

184: p:r C=tos sch=s op de cormandelsche

150: d=m souratsche en

376: sch=s Javase Catoene gaarens, het

welk een aansienlijke winst is, en nog grooter

zoude geweest hebben; waar het niet, dat veele

=lijwaaten en andere goederen beschaadigt, verstikt„

en verrot alhier uijtgeleevert zijnde per public„

„que vendutie verkogt, moetende werden, een ver=

„lies afgeworpen hadden van ƒ 2188: 16: en zulx

op een jnkoops bedragen van ƒ 3550: 5:—: almeede

volgens het bij gem: besluijt ingelijfdt Rendement,

waar aan wtij ons eerbiedig refereeren.

Op de betoogde noodzakelijkheid door de

Hoofden van Hila en Laricque Smissaert

en van Hamel en versoek der Regenten heb„

„ben wij de Negorijen Mamala, Liang, Cheijt,

Negorij zima/ Laricque, Asseloeloe, oering

en

e

r=

en

ar

501

en